Tài liệu Size Downloads Cập nhật Download
019-2021- Độ bền nén kPa 162.4 540 KB 104 03-06-2022 Favi Icon Download
019-2021- Khối lượng thể tích Panel PIR 801 KB 103 03-06-2022 Favi Icon Download
Bảo vệ: 049.21.VL.NCPCC – Thử nghiệm tính cháy – B2 1 MB 109 03-06-2022 Favi Icon Download
051.21.VL.NCPCC – Thử nghiệm Hệ số dẫn nhiệt 641 KB 136 03-06-2022 Favi Icon Download