Tài liệu Size Downloads Cập nhật Download
6201 – Tấm Panel PU Javta – Khối lượng thể tích, Độ ngậm nước, Độ bền nén ở 10% biến dạng, Hệ số dẫn nhiệt , Tải trọng uốn gãy 1 MB 95 03-06-2022 Favi Icon Download
6438 – Tấm Panel PU Javta – Đặc tính cháy hoàn toàn – ISO 9772-2012 1 MB 96 03-06-2022 Favi Icon Download
6451 – Tấm Panel PU Javta – khả năng chịu nhiệt ở nhiệt độ 200 độ C trong 90 phút 3 MB 105 03-06-2022 Favi Icon Download
6604 – Tấm Panel PU Javta – khả năng chịu nhiệt ở 200 độ C trong 120p 1 MB 155 03-06-2022 Favi Icon Download